La Xarxa

Què és la Xarxa de Barris Antics amb Projectes?

Mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre diferents Ajuntaments catalans, el 2019 es va constituir la Xarxa de Barris Antics amb Projectes, per organitzar la campanya “Barris Antics. Compra i guanya” i altres accions conjuntes que puguin sorgir en el marc de la promoció comercial, turística i cultural.

Antecedents

La campanya “BARRIS ANTICS” és una activitat organitzada, des del 2011, per municipis que desenvolupàvem el Pla de Barris, Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial; per resoldre inquietuds comunes: dinamització comercial i promoció del territori.

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, preveia l’execució dels programes subvencionats en un màxim de 10 anys: 4 anys per conveni amb possibilitat de sol·licitar dos anys de pròrroga i 4 anys més de pròrroga excepcional, sent la darrera convocatòria oberta al 2010.

Davant la finalització de la Llei 2/2004, de 4 de juny, al 2019, el conjunt de municipis organitzadors de la campanya BARRIS ANTICS, motivats pels bons resultats aconseguits i pel reconeixement nacional obtingut com a iniciativa innovadora, en la reunió d’alcaldes, regidors i tècnics implicats, celebrada el 8 de novembre de 2018, a Sant Salvador, el Vendrell, es va acordar: donar-li continuïtat més enllà del Pla de Barris i formalitzar la XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES.

Actualment, qualsevol municipi de Catalunya pot formar part de la Xarxa per promocionar els municipis i els comerços locals.

Avantatges del treball en xarxa

El treball en xarxa permet compartir recursos, experiències, coneixements i formes de fer per aconseguir els objectius comuns.: donar suport al comerç de proximitat i donar a conèixer el territori.

La col·laboració entre administracions, comerciants i teixit associatiu genera un efecte multiplicador perquè arriba més enllà de l’àmbit local, abarateix costos, i sobretot, dona suport als municipis més petits.

Com més municipis organitzadors, més premis a repartir, més incentius per comprar als barris antics durant la campanya, afavorint la dinamització comercial; i més guanyadors per conèixer i descobrir els municipis organitzadors.

Objectius de la Xarxa

Organitzar de forma col·laborativa la campanya COMPRA I GUANYA, i altres accions conjuntes que puguin sorgir en el marc de la promoció comercial, turística i cultural.

Veure l'espot 2022